De jongerenjob is fake news

De jongerenjob is fake news

Bent u jonger dan 21? Dan bestaat de kans dat u een lager brutoloon zal verdienen dan uw iets oudere collega’s. De regering keurde vorige week het lagere jeugdloon goed. Volgens de meerderheidspartijen is het een feilloze maatregel tegen de jeugdwerkloosheid. Dat is spijtig genoeg een leugen om een antisociale maatregel makkelijker door ons strot te laten glijden.

Werkgevers kunnen een achttienjarige tot 18% minder laten verdienen, voor iemand van negentien wordt dat 12% en een twintigjarige kan 6% minder dan het normale loon betaald worden. Volgens voorstanders maakt dat jongeren aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. En diezelfde jongeren voelen er niks van want ze hebben recht op hetzelfde nettoloon. Een verhaal met enkel winnaars.

Sta me toe dat onzin te vinden. Het brutoloon is bepalend voor zaken zoals het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Jongeren zullen dit wel voelen. Het ACV rekende uit dat lagere jongerenlonen een beginnend garagist 470 euro kosten. Valt de jongere ziek of zonder werk, dan zal die het met een lagere uitkering moeten doen, want die wordt berekend op het brutoloon. Dag en bedankt regering.

Jongeren zijn ook zonder de jeugdlonen de goedkoopste werknemers op de arbeidsmarkt. Hoe zal het verlagen van de brutolonen hen concurrentieel verbeteren?

Voorstanders van de jeugdlonen zeggen dat we hierover niet moeten snotteren. Jongeren die vandaag niet aan werk geraken, kunnen allen maar dromen van een eindejaarspremie en vakantiegeld. Deze maatregel zal hen aan een job en inkomen helpen. Iets min 470 euro is toch beter dan niets? Wie dat gelooft, raad ik een basiscursus economie aan.

Jongeren zijn ook zonder de jeugdlonen de goedkoopste werknemers op de arbeidsmarkt. Hoe zal het verlagen van de brutolonen hen concurrentieel verbeteren? Tegen wie of wat komen ze goedkoper uit? Een werkgever die louter en alleen naar de kostprijs van arbeid kijkt, werft een achttienjarige aan, voor en na het goedkeuren van de jeugdlonen. Het enige verschil is dat hij 470 euro in z’n eigen zak steekt. De jongerenjob is fake news.

Neoliberaal beleid

Daarmee bewandelen we de rode draad doorheen dit beleid. Van de taxshift tot het jeugdloon, zowat alle sociaaleconomische maatregelen hebben als finaliteit dat we geld uitdelen aan het privébedrijf. Dat past in een neoliberale visie. Als we privéondernemingen versterken is dat goed voor iedereen want zij creëren tewerkstelling, laten daardoor meer mensen consumeren wat opnieuw een boost geeft aan de economie.

Die visie beschouwt extra jobs, jobs, jobs als een quasi automatisme. We draaien een knop in de fiscaliteit een kwart naar rechts en een bijna wiskundig exacte hoeveelheid jobs rollen er in de samenleving uit. Neoliberalen vergeten dan dat de finaliteit van een onderneming winst maken is, niet tewerkstelling creëren. Als het winstgevend is om mensen aan te nemen dan zal een privébedrijf vacatures uitschrijven. Als het winstgevend is om mensen af te danken dan zal een privébedrijf mensen ontslaan. U kan dat navragen bij de (ex-)werknemers van Carrefour of Caterpillar, dat zijn ervaringsdeskundigen.

Extra netto is niet gratis

Zonder voorwaarden geld uitdelen aan ondernemingen geeft jongeren hoegenaamd geen garantie op een job. Het jeugdloon is op de koop toe platte discriminatie op basis van leeftijd. Het is de reden waarom de sociale partners de leeftijdsbarema’s moesten omvormen. Om nog maar te zwijgen over de zoveelste rooftocht in onze sociale zekerheid. Het pensioen of de ziekteverzekering niet meer betaalbaar? Het is een politiek georganiseerd tekort. Extra netto is niet gratis.

Dag en bedankt regering.