Laat het pensioendebat over meer gaan dan zware beroepen

Laat het pensioendebat over meer gaan dan zware beroepen

Begin deze maand betoogden ongeveer 60 000 mensen over het hele land tegen de pensioenhervormingen van de regering. Het was een zoveelste protest in een reeks van velen. Wanneer de regering de pensioenleeftijd verhoogt naar 67 jaar en in geld en tijd beknibbelt op eindeloopbaanregelingen, dan doet het dat in naam van de toekomstige generaties. Wel, dat aanvaarden wij niet.

We willen een goed pensioen voor iedereen, minstens 1500 euro, op de leeftijd van 65. En laat het ons hebben over een leefbare loopbaan in plaats van zware beroepen, want voor sommigen van een slecht pensioen een iets minder slecht pensioen maken passen wij.

Is een beter pensioen betaalbaar?

De strijd voor betere pensioenen mag dan misschien traditioneel zijn, dat maakt ze niet minder belangrijk. Gemiddeld schommelen de pensioenbedragen in België rond de armoedegrens. Wie niet zelf iets gespaard heeft, kijkt tegen een bijzonder stresserende oude dag aan. Wij willen een waardig pensioen dat mensen rust gunt op het moment dat ze daar nood aan hebben. Daar kunnen we alleen in slagen als we een mix van maatregelen doorvoeren die de hele carrière bestrijken. Een goede financiering van de sociale zekerheid, volledige brutolonen, arbeidsduurvermindering en andere maatregelen om de carrière haalbaar te houden, een minimaal pensioenbedrag van 1500 euro, …

Die alternatieven zijn betaalbaar. Het is een kwestie van de juiste politieke keuzes. Wat vinden we als samenleving prioritair? De taxshift heeft bijna 2% van het BBP gekost. Uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven blijkt dat deze maatregel zichzelf niet zal terugverdienen voor het aantal jobs dat gecreëerd zijn. Wel, dit budget had geïnvesteerd kunnen worden in de pensioenen. Ook het belasten van vermogen biedt mogelijkheden. Dat werd overigens ook al door de pensioencommissie zelf gesuggereerd, maar door de regering als vanzelfsprekend genegeerd. Een progressieve vermogensbelasting zou de staatskas nochtans met miljarden kunnen spijzen.

Zware beroepen verdelen

De focus in het pensioendebat ligt momenteel op de zware beroepen. Wij verzetten ons met klem tegen de opdeling van werknemers in diegenen met een zwaar en beroep en diegenen zonder. Het leidt de aandacht af van waar het echt om draait, en beperkt de discussie. Het resultaat zal bijna zeker het product van arbitrair gelobby zijn. En het zal helemaal zeker tweedracht zaaien onder werknemers. ‘Mijn beroep is toch ook zwaar? Waarom kan ik niet vroeger met pensioen?’

Het ‘55-60-65’ plan die een deel van het ACV omarmt is een stap in de goede richting. Een landingsbaan op 55, een mogelijkheid op SWT op 60 en de pensioenleeftijd op 65 is een offensief en verdedigbaar standpunt. Maar ook hier ligt de focus onevenredig zwaar op het einde van de loopbaan.

Dat lijkt misschien logisch omdat het over pensioenen gaat, maar dat is het niet. Onze pensioenen krijgen vorm doorheen de hele loopbaan. Wanneer de regering lagere brutolonen voor jongeren doorvoert, dan heeft dit een impact op het toekomstige pensioen van die jongeren. Het pensioen is immers een afgeleide van het brutoloon doorheen je carrière.

Zo is ook een burn-out een litteken dat je je hele carrière kan meedragen, tot aan de pensioenleeftijd. Meer en meer mensen die met enthousiasme en in het leven en in hun job staan lopen tegen de burn-outmuur. Wat betekent een goed pensioen als je op de leeftijd van 50 opgewerkt bent? Een leefbare loopbaan is essentieel om een echt goed pensioen te bekomen.

Een carrière omvattende filosofie moet onze inzet zijn in het pensioendossier, niet het verdeel-en-heers debat over de zware beroepen.

Anniek Bollen, LBC-NVK afgevaardigde bij Carrefour
Nicky Boon, LBC-NVK afgevaardigde bij Colruyt
Kristof Bosmans, LBC-NVK afgevaardigde bij Z .Org UPC KULeuven
Tijs Hostyn, LBC-NVK secretaris IT sector
Wouter Parmentier, LBC-NVK secretaries retail
Nouchka Roelandts, LBC-NVK vormingsdienst
Michael Vandenbroucke, LBC-NVK secretaris non-profit
Hannes Deumens, LBC-NVK secretaries diensten
Oona Demesmaeker, LBC-NVK rechtskundige dienst
Mike Verhaeghe, LBC-NVK afgevaardigde bij TVH Forklift Parts