Jeugdlonen als opstap naar vast werk?

Jeugdlonen als opstap naar vast werk?

Geef jongeren minder loon en dan zijn opeenvolgende tijdelijke contracten verleden tijd. Dat is de ietwat simplistische redenering bij de N-VA in een zoveelste poging om krom recht te praten. Jongeren willen vast werk aan een fatsoenlijk loon, niets minder.

In de zomer van 2017 trokken ACV jongeren en Jeunes CSC de straat op om jongeren die net hun eerste stappen op de arbeidsmarkt hadden gezet te bevragen. Vier op tien bleek aan de slag met een tijdelijk contract. Het merendeel van die jongeren wil een vast contract van onbepaalde duur.

Een vast contract biedt zekerheid en financiële stabiliteit. Want lang niet iedereen krijgt van thuis een goed gevuld spaarpotje mee. Wim Verdonck (N-VA) stelt nu dat de misbruiken met opeenvolgende contracten zullen worden opgelost door het invoeren van startersjobs (jongeren betalen onder het minimumloon). Wij hebben daar zeer grote twijfels bij.

Geen garantie op vast werk

Starterjobs bieden helemaal geen garantie dat de jonge werknemer zal doorstromen naar een job met een vast contract en een volwaardig loon bij dezelfde werkgever. Wat houdt die laatste immers tegen om na drie jaar opnieuw een goedkopere 18 jarige aan te nemen?

Dit zal zeker spelen in jobs waarin iemand zich snel kan inwerken. Daar zal de keuze tussen een 18 jarige die maar liefst 18% goedkoper is dan een 21 jarige snel gemaakt zijn. Zo dreigt het probleem van jongeren die moeilijk een vast contract te pakken krijgen alleen maar op te schuiven.

Lager Brutoloon

Bovendien zijn startersjobs een effectieve vermindering van het inkomen van jongeren. Voor een jonge garagist van 18 jaar zonder werkervaring betekent dit dat het brutoloon wordt verlaagd van 12,36 euro per uur bruto naar 10,14 euro per uur bruto. Het nettoloonverlies zou gecompenseerd worden, maar dan nog zijn er stevige financiële gevolgen:

  • Vermindering van de eindejaarspremie met 147 euro netto per jaar.
  • Vermindering van het vakantiegeld met 319 euro netto per jaar.
  • Vermindering van het inkomen bij ziekte met 7,51 euro per dag.
  • Vermindering van de uitkering tijdelijke werkloosheid met 6,08 euro per dag.

Sterker CV en meer perspectief

Om jongeren meer zekerheid te bieden stellen we een andere aanpak voor. Pak de problematiek van opeenvolgende (dag-)contracten aan door ze ofwel in tijd te beperken ofwel gewoon af te schaffen. Gun jongeren het perspectief om te weten wanneer ze recht hebben op een vast contract (of wanneer ze een andere baan moeten zoeken).

Zorg voor een betere toestroom van jongeren tot de arbeidsmarkt, door optimaal gebruik te maken van het systeem van duaal leren. Attesteer de opgedane ervaring (studentenwerk, vrijwilligersengagement) van jongeren om hen een sterker cv te laten voorleggen en zet de meerwaarde van jongeren in de onderneming in de verf.

Geef jongeren zekerheid en koopkracht. Bezorg hen een volwaardige plaats op onze arbeidsmarkt. Dat is niet alleen goed voor jongeren, maar ook voor onze economie.

http://www.fuckjeugdloon.be/